יצחק דה קוסטה, ”הבנתי את התגשמות הנבואות“ (1798-1860)

יצחק נולד בשנת 1798, למשפחת סוחרים ספרדית-פורטוגזית בולטת באמסטרדם, וחונך על פי עיקרי היהדות. אף על פי שכלפי חוץ, אביו התהלך במנהגי היהדות הספרדית, הוא לא היה איש דתי אדוק.
יצחק היה איש מוכשר מאוד, שידע איך לייחס את התפתחויות החברה, הפוליטיקה, הכנסייה, המדע והאמנות ליסודות המקראיים. הוא ידע לדבר בעשר שפות, ובהיותו רק בן 23, היה לו תואר בבלשנות, ספרות ובמשפטים. הוא היה בעל השפעה חזקה בפוליטיקה, פעל בניגוד לתוראות שקר וקיים, במשך עשרות שנים, לימודי תנ"ך מדי ערב ראשון, שמספר משיעוריו אף פורסמו.

שנותיו הראשונות

כנער, יצחק האמין שישוע היה אור שצמח מישראל כדי להאיר על הגויים. משיעורי ההיסטוריה בבית הספר הלטיני, הוא למד כי חמשת חומשי התורה היו אותנטיים ומהימנים מבחינה היסטורית. זו הייתה הסיבה שהוא האמין בטבע האלוהי של הברית הראשונה. מאוחר יותר הוא התחיל להבין כי ההיסטוריה של עם ישראל ניתנת להבנה רק על ידי המסקנה, שהעם הנבחר הוא עמו של אלוהים.

הנבואות התממשו

כשיצחק היה בן 22, הוא התחיל לקרוא בברית החדשה. זו הייתה תוצאה מהקשר שלו עם גדול המשוררים בעת ההיא, בילדרדיז׳ק. הוא הסביר לו על הבטחות אלוהים לאברהם, יצחק ויעקב. הוא גם הוכיח לו, שלמאמינים הנוצרים אותה הציפייה כמו ליהודים, כלומר לעת שבה משיח האלוהים ישב כמלך על כסא דוד.
יצחק כתב בעצמו על הפיכתו למאמין, ”התחלתי לקרוא בברית החדשה. קראתי בדבר הנשגב והמבורך, ”בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, והאלוהים היה הדבר, והדבר נהיה בשר.“ (יוחנן א׳: 1-14). התחלתי להרגיש סלידה עזה מהחטא שעבורו המושיע, בכבודו ובעצמו, שבא בלבוש בשר, סבל במותו על הצלב. הבנתי את הגשמת הנבואות של ישעיהו י״א, נ״ג, ס״א, ותהלים כ״ב, ו-ק״י. האמנתי והוקרתי את הדבר, ולאט לאט דבר האמונה עבד במצפוני והתנהגותי השתנתה. הדת כבר לא הייתה השערה נשגבת, או עניין לאומי גדול. הבנתי שעליי להיות רכושו של ישוע, שעליי לחיות עבורו, ועל ידו.“
יצחק דה קוסטה, אשתו חנה בלמונטה וחברו אברהם קפדוס נטבלו בשנת 1822 בליידן.

נושאים בעבודותיו

בשיריו, כתביו והטפתו ישנם נושאים חוזרים וייחודיים על השילוש הקדוש; ישוע האדם והאלוהים; סבלותיו והריצוי במותו; ההבטחות לישראל, וביאתו השנייה של ישוע בהדר כבוד. בנושא ישראל, הוא הרחיב בספרים וטענות נפרדים. יצחק דיבר על העובדה כי התנ"ך מלא בנבואות על השיקום הלאומי של ישראל. ישראל יחזרו בתשובה כעם, ואלוהים יאמץ אותם אליו שוב. ישוע נגלה בבשורת לוקס כמלך ישראל שימלוך על בית יעקב (לוקס א׳: 26-33). הוא קידם אהבה ותפילה עבור ישראל, חקירת הנבואות המדברות על ישראל, והטפת הבשורה לעם ישראל כקריאה של קהילתו של ישוע.