מנו קלישר מחפש את האמת על ישוע

מנו נולד למשפחה יהודיה של מאמינים בישוע, בזמן כאשר היו רק קומץ של מאמינים משיחיים בישראל כולה. אביו, צבי קלישר, היה ניצול שואה. לאחר המלחמה הוא עזב לישראל ושנים לאחר מכן הוא מצא שם את המשיח. צבי נשוי לנעמי, יהודיה מאיראן, ויחד עם שלושת בניהם ובתם הם הצטרפו לקהילה משיחית בירושלים.

ספקות רציניים

הוריו לימדו אותו את חשיבות למידת דבר אלוהים והאחווה עם מאמינים אחרים. משפחתו נכחה בקהילה המשיחית בכל שבת. הייתה התנגדות חזקה מצד אלה המתנגדים למאמינים בישוע, אז הוא עשה כמיטב יכולתו כדי לשמור על הקשר שלו אליהם כסוד. אף אחד מחבריו בבית הספר או בשכונה לא היו אמורים לדעת שהוא משתייך לקהילה משיחית, כיוון שחשש פן יידחה וינודה. העובדה שהמאמינים בישוע היו מיעוט זעיר בישראל העלתה ספקות רציניים בשכלו הצעיר. אולי הגו את האמונה הזאת אנשים שיש להם עובדות לא נכונות? הוא שאל שאלות כגון, "האם זה אפשרי כי כל הרבנים טעו?" וגם, "מאחר שהרוב המכריע של העם היהודי דוחה את ישוע לאורך ההיסטוריה, האם אין להניח שהרוב צודק?" ועוד, "האם זה אפשרי, מצד שני, כי קבוצה קטנה זו של אנשים פשוטים שאני מתרועע עמם, הם היחידים שבאמת יודעים את האמת?"

מחקר מעמיק

בגיל שבע עשרה, מנו החליט שהוא חייב לרכוש הבנה מעמיקה של האמונה בישוע. הוא הבין שהוא לא יכול לסמוך לעד על מה שצבר באמצעות החינוך המשיחי שלו, אבל שאמונתו חייבת להתבסס על החלטה אישית.
הוא בילה את ארבעת החודשים לאחר מכן בלימוד אינטנסיבי. הוא קרא ולמד בתנ"ך ובעיקר חקר כמה מהנבואות המשיחיות הגדולות ביסודיות רבה. לבסוף הוא הגיע, בחסד אלוהים, למסקנה שלמה כי ישוע המשיח הוא באמת 'אל-שדי', 'גואל ישראל' ו-'קדוש ישראל'. הוא הגואל שהובטח על ידי נביאי התנ"ך. כשמנו גילה זאת, הוא חווה את השלום האמתי של אלוהים.

אלוהים מגדיר את האמת

ואז שוב הטרידה אותו העובדה שהמאמינים היו מיעוט כה קטן בישראל. הלימוד והבנת דבר אלוהים הביאו בהירות. הוא הבין כי האלוהים הוא זה שבוחר את ילדיו לפי שיקול דעתו, ובעשותו כך, הוא זה שאחראי על מספרם. העובדה שהוא, מנו, מצא את עצמו כחלק מהצאן הקטן של המאמינים, היא מתנה יקרה של חסד אלוהים.

מתוך מחקר כתבי הקודש הוא הגיע למסקנה כי הדבר הטבעי ביותר עבור כל יהודי הוא להאמין בישוע המשיח כמושיעו מן החטא. הוא סוף סוף קבל שלום וודאי שלא עזב אותו מאז. הייתה עובדה חשובה נוספת שהוא למד. לא הרוב מחליט מהי אמת, האמת מוגדרת על ידי אלוהים עצמו! האמת של אלוהים כתובה בכתבי הקודש, התנ"ך והברית החדשה, והם מאשרים כי ישוע הוא הדרך, האמת והחיים, עבור יהודים וגויים כאחד!