Abraham Capadose, ‘Ik wacht op Uw redding, o HEERE!’ (1795-1874)

Abraham CapadoseAls jongen van negen zegde hij al trouw de dagelijkse gebeden op, die hij steeds afsloot met de woorden: “Ik wacht op Uw redding, o HEERE!”

Wereldse opvoeding

Door de zogenaamde ‘burgerlijke gelijkstelling’ in 1796 kregen de Joden in Holland gelijke rechten. De maatschappelijke status van veel Joden verbeterde daardoor aanzienlijk; velen assimileerden zelfs, nu zij burgerrechten hadden als ieder ander.
In zo’n geëmancipeerd gezin werd, op 22 augustus 1795, Abraham Capadose geboren. Beide ouders behoorden tot vooraanstaande Portugeesjoodse families. Vader Isaac was een geziene wijnhandelaar in Amsterdam, voor wie maatschappelijke status zwaarder woog dan zijn godsdienstige verplichtingen.
De jonge Abraham kreeg dan ook een ‘wereldse’ opvoeding. Hij bestudeerde de grote schrijvers van zijn tijd en ging om met ‘christen’-vrienden, die het niet zo nauw namen.

Studie van Gods Woord

Toch was er één vriend (en neef) waarmee hij diepgaande gesprekken kon voeren: Isaac da Costa. Vooral tijdens zijn medische studie in Leiden werd zijn belangstelling voor religie aangewakkerd. Er kwam weer iets terug van zijn jeugdige geloof in de Almachtige. Vaak zaten Abraham en Isaac op één lijn. Het moderne Judaïsme stond hen tegen. Zij gingen voor goed onderbouwde radicale beslissingen. Vandaar hun gezamenlijke Bijbelstudies.
Midden in de drukte van zijn medische en wetenschappelijke werk werd Capadose regelmatig overvallen door twijfels en depressieve gedachten. Juist toen las zijn vriend, da Costa, hem een brief voor van de dichter Bilderdijk. Zij volgden beiden diens geschiedenislessen. Het epistel eindigde met de woorden: “Vriend, wordt een christen en ik sterf voldaan”. Dat werd het startschot voor beide vrienden Gods Woord serieus te gaan onderzoeken. Maandenlang, bijna dagelijks, stortten zij zich op het Woord. Ook de Evangeliën kwamen aan bod. Bij het lezen van Jesaja 53 trof hem de gelijkenis met Christus. Hoe vaak had hij hier overheen gelezen? Hij kon er nu niet meer omheen: Jezus is de beloofde Messias!

Redding gevonden

Capadose noch da Costa liet naar buiten toe iets los over hun ‘ontdekking’. Zij beperkten zich geheel tot de studie van de Schrift. Alle andere boeken werden terzijde gelegd, op één na: ‘Verdediging van het Christelijk Geloof’ van de voormalige Duitse rabbijn Heydeck. Steeds meer groeide de overtuiging dat de Waarheid alleen gevonden kon worden in het Christelijk geloof. In Christus vond Abraham zijn Leven, antwoord op zijn vragen, ja de Waarheid zelf.
Toen zijn bekering bekend werd in de familie kwamen de reacties los. Eerst vriendelijk, medelijdend, in de hoop dat deze ‘bevlieging’ weer zou overwaaien. Maar al gauw werd de toon harder, genadeloos veroordelend en afwijzend. Hierdoor werd Abraham alleen maar nog meer gedrongen openbare belijdenis van zijn geloof te doen. Op 20 oktober 1822 liet hij zich dopen in de Nederlands Hervormde Kerk van Leiden. Abraham Capadose had Gods Redding ontvangen.