Alexandra, ‘Door Jezus vond ik een eeuwig Thuis’ (1966-1999)

Alexandra Chankina“…Ik weet dat ik, als mijn aardse leven eindigt, op de plaats zal zijn, waar geen pijn en geen geklaag meer is en waar de Here alle tranen van de ogen zal afwissen…”
Dit zijn de laatste woorden van de Joodse Alexandra Chankina. Op 17 april 1999 werd ze door haar hemelse Vader thuisgehaald. Ze was nog maar 32 jaar oud. Ze liet het volgende getuigenis na.

Iedere film, alle concerten, elk café…

Ik ben geboren in een normaal Sovjet-Joods gezin. Ik wist niets van godsdienst en ik had daar ook totaal geen behoefte aan. Ik ging graag naar de schouwburg of bioscoop. Rusteloos als ik was, wilde ik iedere nieuwe voorstelling en film zien, ieder nieuw tijdschrift lezen, alle concerten bijwonen, in elk café van Kiev zitten en altijd weer nieuwe steden bezoeken.
Op een dag kreeg ik een magazine in handen waar een deel van het Evangelie in stond afgedrukt. Dat was nieuw voor mij en dus moest ik het lezen. Tot mijn grote verrassing realiseerde ik me, dat ik – in tegenstelling tot allerlei flodderlectuur die ik las – dit keer werkelijk geloofde, wat ik las. Vanaf dat ogenblik verlangde ik ernaar om een eigen Bijbel te bezitten.

Een eigen Bijbel

Van iemand die van mijn verlangen hoorde, ontving ik het adres van een Messiaanse gemeente in een Baltische republiek. Daar zou ik een Bijbel kunnen aanvragen. Het duurde niet lang of ik ontving een pakje met de Bijbel en een magazine ‘Sjmah Jisrael’. Met het lezen van de Bijbel ontluikte er ook een gebedsleven in mijn hart. Ik voelde mij prettig en was dankbaar voor alles wat de Here aan mij gaf. Toch had ik een vaag idee dat Hij veel meer voor mij had gedaan. Wie kon mij verder helpen? Ik besloot met iemand mee te gaan naar de Russisch-orthodoxe kerk. Dit duurde een paar maanden, totdat ik begreep dat de Bijbel niet volledig recht werd gedaan.

Hoe kan ik veranderen?

Gelukkig kwam ik in contact met gelovigen die Gods Woord wel serieus namen en daar ook naar leefden. Ik was daar erg blij mee, maar als ik mijzelf aan hun leven spiegelde, werd ik bedroefd. Er huisde in mij nog zoveel dat niet met Gods wil in overeenstemming was. Hoe kon ik dat veranderen? Maandenlange vruchteloze pogingen maakten me uiteindelijk wanhopig. Terwijl ik huilend door de keuken ijsbeerde, smeekte ik de Here om mij van mijn zonden te verlossen.
Maar toen gebeurde op een avond het wonder! Ik begon te beseffen dat God bezig was Zijn genade in mij uit te werken. Ik kwam tot berouw over alles wat ik verkeerd had gedaan en besefte tegelijk dat ik veel mensen om vergeving moest vragen. Onder hen was mijn vroegere echtgenoot. Toen ik hem vertelde van mijn geloof en van de spijt die ik had om alles wat ik verkeerd had gedaan, reageerde hij totaal anders dan ik verwacht had. Ik had me erop voorbereid dat hij me voor gek zou verklaren. In plaats daarvan verscheen er echter een glimlach op zijn gezicht. “Ik heb ook de Here Jezus leren kennen en ben inmiddels lid van een Messiaanse gemeente geworden,” was zijn antwoord. Wat een wonder!

Alleen door Jezus

Ik ben toen diezelfde gemeente gaan bezoeken. Daar werd ik mij voor het eerst bewust dat de Here Jezus voor al mijn zonden met Zijn kostbaar bloed had betaald. Vroeger wist ik niet beter of alle zonden zouden me rechtstreeks naar de hel voeren. Ik leefde nu als een blij kind van God. Niet dat alles plotseling over rozen ging. Maar ik heb geleerd dat Hij problemen en moeiten die op onze levensweg komen met Zijn aanwezigheid ruimschoots vergoedt.
En er is maar één weg om straks Zijn heerlijkheid binnen te gaan: geloven, dat Jezus Israëls beloofde Messias is, Die ons gekocht heeft met Zijn bloed, dat op het altaar van Golgotha is gestort.