Artikelen door admin

David Baron, ‘Verlangen naar verzoening’ (1855 – 1926)

David is geboren in een religieuze familie in Rusland. Hij was zich van jongs af aan bewust van God, bewust van de noodzaak van verzoening met zijn Schepper. Wanneer hij zijn hart onderzocht, ontdekte hij, in eigen woorden, niets dan ‘zwarte duisternis’. Hij was een zoekende ziel en ondanks dat hij alle wetten en ceremoniën […]

Stan Telchin, ‘Verraden’ (1924-2012)

Begin 1900 ontvluchtten mijn ouders de pogroms in Rusland en gingen naar Amerika. Daar ben ik in 1924 geboren en leerde al jong het leven in een Joods getto kennen. Op een dag werd ik ‘Christus-moordenaar‘ genoemd. Ik wist niet wat dat betekende, maar het was de haat in de beschuldiging die mij beangstigde. Ik […]

Robert B. Greenberg, ‘Het universele offer’ (1941-2003)

Ik ben in 1941 in Brooklyn, New York, in een orthodox-Joodse familie geboren. Het voorgeslacht van mijn moeder bestaat uit een lange rij Russische rabbijnen en chazans. Mijn vader komt uit het geslacht der Levieten. Vijf jaar lang bezocht ik de Talmoedschool, leerde Hebreeuws, bestudeerde de Thora en het rabbijnse Judaïsme met zijn tradities en […]

Isaac Da Costa, ‘Ik zag de vervulling van de profetieën’ (1798 – 1860)

lsaac Da Costa werd in 1798 in Amsterdam geboren in een vooraanstaande Sefardisch-Portugese koopmansfamilie en ontving een Joodse opvoeding. Hoewel zijn vader uiterlijk de Sefardische gebruiken volgde, wat hij niet bepaald orthodox. Isaac was een zeer begaafde man, die de ontwikkelingen in de maatschappij, de staatkunde, de kerk, de wetenschap en de kunst aan Bijbelse […]

Henry Pokzrywa, ‘Geraakt door de liefde van God’

Ik ben geboren in Polen in een orthodox Joods gezin in de stad Lodz. Toen ik vier jaar was, overleed mijn vader. Arm als we waren, kwamen we bij een tante in te wonen. Mijn moeder moest hard werken om mijn zusje en mij fatsoenlijk groot te kunnen brengen. Toen ik de schoolleeftijd had bereikt, […]

Lisette Hutton, ‘Vrede voor beproefde harten’

Lisette Hutton-Orscher is totaal gebroken na de Holocaust. Maar zij heeft ervaren dat de Here Jezus haar alles heeft gegeven, wat zij nodig had. En zij weet dat zij daardoor anderen kan begrijpen en kan helpen vrede te vinden voor hun beproefde harten. Zij wil met haar getuigenis de genade van God laten zien en […]

Jacob Gartenhaus, ‘Ik sterf liever dan dat ik Hem verloochen’ (1896-1984)

Als iemand mij vroeger gezegd had: “Als je geen christen wordt, vermoorden we je”, zou mijn antwoord zijn geweest: “Neem dan maar mijn leven, want ik sterf liever dan dat ik geloof in die Christus van jullie”. Maar nu zou ik liever sterven dan Hem verloochenen. Nu weet ik dat mijn leven zonder Hem geen […]

Isaac Ostrovsky, ‘Dit boek is van ons!’

Isaac Solomon Ostrovsky is geboren in 1902 in Tagantsja, een plaats niet ver van Kiev in Oekraïne. Hij groeide op in een traditionele Joodse familie. Hij was leergierig en behoorde op school tot de beste leerlingen. Na 1917 nam echter het antisemitisme gruwelijke proporties aan. Hij overleefde de pogroms, maar zag als tiener zijn vader […]

Erich Weinmann ‘Over wie spreekt de profeet Zacharia?’ (1921-2012)

Wanneer Erich Weinmann Zacharia 12 leest, vraagt hij zich af wanneer het is dat God Mens is geworden en doorstoken is door Zijn volk. De zegen van Israël Mijn ouders hebben mij een liberale Joodse opvoeding gegeven, maar mijn grootmoeder was een diepgelovige vrouw die vast op God en Zijn beloften vertrouwde. Iedere avond, zeventien […]