Barri Cae Seif vond de Messias in een restaurant

Ik ben opgegroeid in een traditioneel Joods gezin. Mijn vader was Orthodox en mijn moeder behoorde tot het Liberale Jodendom. We werden daarom de eerste twaalf jaar van ons leven Liberaal opgevoed en daarna gingen we naar een Orthodoxe Synagoge. Ik begreep maar weinig van alle verschillende tradities en voelde me vervreemd van God. Ik was wel opgevoed met sterke morele normen en waarden en daarbij het belang van Joodse tradities, maar er was geen aandacht voor persoonlijk gebed. Ik herinner mij eigenlijk maar twee keer dat ik bad tot God. Een keer was tijdens een vliegreis in een klein eenmotorig propellervliegtuigje. Er was een storm en God bracht ons veilig aan de grond, maar ik bedankte Hem er niet voor.

Jesjoea is niet de Messias

Mij werd geleerd dat Jesjoea niet de Messias was, dat hij niet geboren was uit een maagd en dat hij niet was opgestaan uit de dood. Toch had ik een fascinatie voor hem. Ik hield van Bijbelfilms als ‘Samson and Delilah,’ ‘Jesus Christ Superstar’ en ‘Jezus van Nazareth’.
Op de universiteit nam ik een vak over Jezus en de Griekse filosoof Socrates. We lazen daarbij uit een moderne Engelse Bijbelvertaling. Ik herinner me de zaterdagmiddagen in mijn studentenhuis. Ik las de Bijbel op mijn bed en wou dat ik het boek Openbaring kon begrijpen. Na dit vak ging de Bijbel terug op de boekenplank. Pas jaren later sloeg ik het weer open.

Een toevallige ontmoeting

In januari 1980 had ik een lunch met twee zakenpartners in het restaurantje van mijn neef in Dallas, Texas. De directeur van het bedrijf, Larry, zei me dat hij een Messiaanse Jood was. Ik zei: “een wat?” want tja, daar had ik nog nooit van gehoord. Hij noemde zichzelf ook een wedergeboren Jood. Ik vroeg hem of het iets te maken had met dat gebouw in Dallas waar een symbool met het kruis, de davidster en een vis op stond (later kwam ik erachter dat dit het kantoor van de bekende Messiaans Joodse evangelist Lola Zevitt was). “Dat klopt,” zeiden ze, en ik vroeg hen om me wat meer te vertellen.

Larry deelde zijn persoonlijke getuigenis en citeerde Jesaja 53:6:
“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”
Ik voelde plotseling van binnen in mijn geest dat Larry het over Jesjoea had. Hij citeerde ook delen van Psalm 22:
“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten … mijn tong kleeft aan mijn gehemelte … Want honden hebben mij omsingeld … zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord… Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.” Dit ging over de kruisiging!

God veranderde mijn leven

Het enige wat ik je kan vertellen over dat moment is dat ik toen wedergeboren werd. Mijn geest werd opnieuw van boven geboren. De Heilige Geest stelde me in staat om te begrijpen dat deze twee mannen mij de waarheid vertelden. De Heilige Geest liet me op dat moment weten dat ze de Schrift citeerden uit mijn Bijbel, de Heilige Schriften, zoals het Joodse volk ze noemt. Ik vroeg aan Larry. “Hoe zit het met mijn familie?” Hij zij: “Jesjoea heeft gezegd: ‘Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.’ (Luke 18:29-30).

In dat restaurantje werd mijn leven voorgoed veranderd. Toen ik er binnenstapte was ik onderweg naar de hel, en toen ik naar buiten stapte ging ik naar de hemel. Jesjoea heeft me echt koosjer gemaakt.
Daarna gingen we terug naar hun kantoor. Ze leenden me een Bijbel en baden met me. Toen ik later weer de auto instapte bad ik: “Heere God, ik geloof, maar ik kom uit Missouri. De slogan van onze staat is: “laat het me maar zien!” Heere, kunt u me laten zien dat het waar is over Jesjoea?”

God begon daarna dingen in mijn leven te doen die ik zelf nooit had bewerkstelligen. Hij bracht mensen op mijn pad op zo’n bijzondere manier en liet zo duidelijk zien hoeveel Hij van me houdt. Hij gaf me ook genezing van pijn waarvan Hij alleen wist dat ik die had: De pijn en schaamte die ik had omdat ik twee keer het slachtoffer ben geweest van aanranding. Niemand anders wist van mijn verborgen pijn. God hielp me ook om het goed te maken met mensen die ikzelf had gekwetst. Hij deed het, niet ik! Hij liet me Zijn wil voor mijn leven zien. Hij raapte me op uit de modder en liet me liefdevol zien hoe blind ik eigenlijk was voor mijn eigen zwakheden.

Mijn familie

Toen ik mijn moeder vertelde over mijn geloof, smeekte ze me om het mijn vader niet te vertellen en dat deed ik dan ook jarenlang niet. Ik woonde niet bij hen in de buurt, en ik had nooit het gevoel dat het juiste moment daar was om het te delen. Maar op een dag pakte ik de telefoon en zei hem dat ik in Jesjoea geloofde. Hoewel hij in eerste instantie geïntrigeerd was, begon hij mijn geloof te haten. Hij maakte een afspraak voor me bij de rabbijn van zijn synagoge in Kansas City. Ik ben daar toen heen gegaan en de conclusie van ons gesprek was dat we het er in ieder geval over eens waren dat we het niet met elkaar eens waren.

Een jaar nadat ik tot geloof gekomen was, ging mijn broer Scott door een moeilijke tijd. Hij had geen werk meer in Iowa en zat zonder inkomen, auto, en huis. Aan de telefoon vroeg ik hem of ze in het hotel waar hij verbleef ook een Bijbel hadden. “Oude of Nieuwe Testament?,” vroeg hij en ik zei “allebei!” Scott vroeg me of ik soms een gelovige was, en vertelde me dat hij dat ook was. “Zeven jaar gelden heb ik Jesjoea geaccepteerd tijdens een bijeenkomst van de Fellowship of Christian Athletes!” We moesten allebei huilen van vreugde. Een van Gods grootste geschenken in mijn leven is om mijn broer Scott als medegelovige te hebben. Mijn tweede broer Mickey kwam tot geloof in Jesjoea in 2004. Nog een geweldig geschenk! Dit heeft eeuwigheidswaarde. De dood is de grootste vijand van de mensen. We mogen weten dat God ons het eeuwig leven wil geven, en dit geeft een geweldige vrede.

Vier jaar geleden ben ik voor het eerst getrouwd, op 62-jarige leeftijd. Mijn gebed is dat mijn familietafel gevuld mag zijn op het bruiloftsmaal van het Lam! Het is een zegen om door het leven met Jesjoea te wandelen – een dag tegelijk.