Bernie, ‘Ik ben Joods, ik bestudeer het Nieuwe Testament niet’

Bernie TosdevinMijn ouders overleefden de Holocaust en ik ben in Melbourne, Australië geboren. Ik groeide op in een traditioneel Joods gezin, omdat wij Joods zijn wilden wij niets met het Nieuwe Testament te maken hebben. Mijn ouders stuurden me naar Joodse scholen, waaronder een ultraorthodoxe. De Hebreeuwse vakken waren voor mij het minst favoriet, behalve de Profeten.

Ik trouwde met Andrew, iemand uit de Anglicaanse Kerk. Hij vond het prima dat ik de religieuze leiding nam in het huishouden. Onze twee dochters voedden we op in de Joodse traditie, terwijl ze naar een kostschool in New Jersey en later in Texas gingen.

Ik ben Joods, ik bestudeer het Nieuwe Testament niet

In die tijd had ik het gevoel alsof ik van God gescheiden was en besloot ik te bidden of Hij Zichzelf aan mij wilde openbaren. Dit gebed had grote gevolgen! Vanaf dat moment begonnen al mijn christelijke vrienden mij plotseling uit te nodigen voor hun Bijbelstudiegroepen. Mijn antwoord was iedere keer in dezelfde trant: “Ik ben Joods, ik bestudeer het Nieuwe Testament niet”. Waarop zij iets antwoordden als: “maar wij bestuderen op dit moment een boek uit het Oude Testament, het boek Esther, of de Psalmen …”. Hoewel dat me enorm verbaasde, bleef ik beleefd afwijzen.

In datzelfde jaar werd ik uitgenodigd een dame van Jews for Jesus te ontmoeten en haar Pesach presentatie bij te wonen. Ik wees het bezoek aan de presentatie af, maar wilde wel een kopje koffie met haar drinken. Ik was heel sceptisch. In mijn ogen moest ze wel een halvegare zijn. Ik ontdekte dat dit niet zo was. Het klikte meteen. We praatten over onze achtergrond en toen liet ze me Jesaja 53 zien. Tot mijn verbazing kon ik me die passage niet herinneren, terwijl ik er in mijn schooltijd toch zo van had gehouden om de Profeten te lezen. Ik herinner me dat ze als laatste zei: “Ik heb me nog nooit zo Joods gevoeld als nu ik Jesjoea heb aangenomen”. Die woorden bleven bij mij hangen. Ik bleef ook stilletjes doorgaan met bidden.

Ik gaf mijn hart over

Een jaar later werd ik door een van mijn vrienden uitgenodigd om in hun kleine kerk de Seideravond te vieren. Ik wilde graag weten waarom christenen een Seideravond zouden willen houden en daarom ging ik. Het was een piepklein, heel afgelegen kerkje. Het eerste wat ik zag toen ik binnenkwam was een Davidsster en de woorden “Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.” De woorden van het Shema Israël stonden hier in deze kleine kerk in het midden van Texas. De rabbijn die de Seider leidde, zag er met zijn baard heel Joods uit, toch bleef hij maar over Jesjoea praten!
De Heilige Geest klopte die dag aan mijn hart en bevend gaf ik mijn hart over aan God en Zijn Zoon. Nu wandel ik in een nieuw geloof en bid ik dat mijn volk de waarheid zal leren kennen over onze God en de meest fantastische Jood die ooit op deze aarde heeft rondgewandeld, onze Messias en Redder, Jezus Christus.