Daniel Rozen, ‘God openbaarde Zichzelf op de weg naar Jeruzalem’

Daniel groeide op met haat en pijn vanwege alles wat de Duitsers zijn familie tijdens de Holocaust hadden aangedaan. Het Nieuwe Testament kon hij niet begrijpen, maar God greep op een bijzondere manier in toen hij onderweg was naar Jeruzalem. Bekijk dit getuigenis: “God openbaarde Zichzelf op de weg naar Jeruzalem.”
Ondertiteling van youtube video

Sjaloom, zegen uit Jeruzalem. Mijn naam is Daniel Rozen en ik wil mijn getuigenis met jullie delen, mijn leven. Ik kom uit een familie van Holocaustoverlevenden. Mijn oma maakte de Holocaust mee. Ik groeide op met erg pijnlijke verhalen. Ik herinner me het verhaal over hoe ze van Hamburg naar Auschwitz reisden. Ze waren twee weken in de trein zonder water, niets te drinken. Veel mensen stierven. Ze was in het crematorium met twee kinderen en door een wonder overleefde ze het, met mijn moeder en haar broer. Haar zus stierf daar. Zoals alle Joodse mensen in Israël hebben we veel doorgemaakt en ik groeide op met pijn en wrok ten opzichte van de Duitsers.

Maar 21 jaar geleden veranderde mijn leven volkomen. In 1991 werkte ik samen met een broeder uit Holland. Hij was een verpleger. Hij vertelde me over Jesjoea de Messias. Hij nodigde me uit voor een kleine gemeente in Jeruzalem, in de Bethlehemstraat. En op een dag besloot ik te gaan. Vanaf die tijd bezoek ik die gemeente van zo’n dertig personen. Ze hadden me lief en verwelkomden me hartelijk. Maar ik begreep het Nieuwe Testament niet. Ik kende het Oude Testament heel goed, omdat zowel mijn moeder als mijn vader uit een familie van rabbijnen kwamen. We kenden allemaal het Oude Testament en het gebedenboek. Op een dag besloot ik het Nieuwe Testament te gaan lezen, maar ik begreep er niet veel van. Ik probeerde het, maar het was erg moeilijk voor me om het Nieuwe Testament te begrijpen.

Heel vroeg in de morgen reisde ik van Tel Aviv naar Jeruzalem. Wanneer je reist naar Jeruzalem zie je de heuvels van Judea. Ik zag een enorme hand in de bus en ik hoorde een stem. De stem zei: “Alles heb Ik gemaakt door zand en water. Leven of dood. Chaim of mavet. Leven of dood.” En ik was zo bang. Heel vroeg in de morgen bezocht ik de gemeente in de Bethlehemstraat en wachtte een uur tot de voorganger kwam en vertelde het hem en hij zei tegen me: “Daniel, de Heere roep jou op een bijzondere manier.” “Je moet je bekeren.” “Maar waarom moet ik mij bekeren? Ik ben een goed mens. Ik gebruik geen drugs of alcohol… of andere dingen. Ik ben een goed mens. Ik hoef me niet te bekeren.” En hij legde zijn hand op mijn schouder en begon te bidden. En ik voelde een groot verdriet en vroeg om vergeving. “God, vergeef me om mijn ogen, die niet heilig zijn en alles wat ik zeg is niet puur en heilig. En ik leef niet heilig voor U.” En ik vroeg om vergeving. “Heere vergeef mij, reinig mij, heilig mij.” Nooit eerder in mijn leven had ik zo gebeden. En ik voelde vrede in mijn hart. En vanaf dat moment was ik totaal veranderd.