Guy, een orthodoxe Jood, stelde zijn rabbijn vragen over de Messias

Guy Cohen, een orthodoxe Jood, vroeg zich af waarom de Messias van Israël in deze moderne tijd op een ezel zou rijden. Zijn rabbijn had geen bevredigend antwoord. In zijn zoektocht naar de waarheid komt hij bij Jezus uit. Bekijk dit bijzondere getuigenis: “een orthodoxe Jood stelde zijn rabbijn vragen over de Messias”.

Ondertiteling van youtube video

Ik wil graag met jullie delen hoe ik een volgeling van Jezus Messias ben geworden. Jullie kennen hem als Jezus Christus, Zijn naam is Yeshua. Ik wil dit graag delen, omdat dit mijn leven heeft veranderd en beter gemaakt. Om te begrijpen hoe mijn leven voorheen eruit zag, wil ik graag het volgende met jullie delen. Ik was een orthodoxe Jood, groeide op in een orthodox Joodse familie en bestudeerde Joodse geschriften als de Talmoed, de Thora en de Gemara.

Toen ik dertien jaar oud was vroeg ik mijn rabbi naar de Messias, de Redder van de wereld. Ik vroeg hem naar de ezel die genoemd wordt in Zacharia 9:9. Daar staat dat de Messias naar Jeruzalem komt op een ezel. Ik vroeg hem hoe het kon dat de Messias naar Jeruzalem op een ezel zou gaan komen. Wij hebben auto’s en vliegtuigen. Als de Messias vandaag naar Jeruzalem komt op een ezel, terwijl wij in een auto rijden, dan is dat is geen aantrekkelijk beeld. In mijn ogen was dit een belediging voor de Messias. Mijn rabbi was een kabbalist en hij speelde met de woorden uit de Bijbel. Hij nam het woord ezel. Hij gebruikte het woord. Ezel in het Hebreeuws is chamor en hij veranderde het van chamor naar gomer. Chamor betekent ezel en gomer betekent middel. Hij zei tot mij: “Mijn zoon, we hebben vandaag veel middelen. We hebben auto’s, we hebben vliegtuigen en Hij zal in een van deze naar Jeruzalem komen.”
De rabbi behoorde tot de Schneerson chabad, een denominatie die gelooft dat Schneerson, een rabbi uit Brooklyn de Messias is en dat hij degene is die Israël zou verlossen. Deze rabbi geloofde dat Schneerson de Messias is. Ik accepteerde deze uitleg niet en bewaarde de vraag in mijn hart.

Toen ik achttien jaar oud was had ik veel strijd met het onderwijs van de rabbijnen. Hun onderwijs was één kant en de halacha en het Woord van God de andere kant. Ik had vele, vele vragen. Ik zag dat de rabbi’s meer gaven om het geld van de mensen, dan hun harten.
Toen ik achttien was, wandelde ik door de stad Akko, de plaats waar ik opgroeide en riep het uit naar God. Ik schreeuwde het uit naar Hem: “Wat is er gaande hier? Waarom leven wij in het land Israël? Waarom hebt u ons terug gebracht naar het land Israël? Waarom manipuleren de rabbi’s de mensen? Waar bent U? Waar is de Messias?” U moet weten dat de Joodse mensen uitzien naar de Messias. Zij wachten op Zijn terugkomst en Zijn verlossing. Hij zal de Vredevorst zijn en Hij zal het hart van de wereld veranderen. Dit is waarnaar de Joodse mensen verlangen en dat was mijn vraag aan God. “Waar is de Messias?” Ik kon het niet vinden in het orthodoxe leven. Daar zijn veel regels en wetten. Wet, wet, wet, wet. Waar is de genade, waar is Gods liefde?
Op die avond, na mijn gebed nam ik mijn hoofdbedekking af, dit noemen we een kippa en ik stopte het in mijn zak. Ik zei tegen mezelf, genoeg van het orthodoxe leven. Ik wil een conservatieve Jood zijn. Ik werd een van die Joden zijn die op Sabbat naar de synagoge gaan. Ik zou de Thora gehoorzamen. Alleen niet op de wijze van de rabbijnen, maar op een wijze zoals ik het versta. Ondertussen zal ik wachten op God totdat Hij me laat zien wie de Messias is. Hierna ging ik het leger in.

Vijf jaar later wandelde ik weer door de straten van Akko. In die tijd werkte ik als een accountant in het belastingkantoor. Het was rond het middaguur dat een man naar me toe kwam en mij een boek in handen gaf. Ik nam het boek aan, keek erin en draaide mij om, om het boek terug te geven. Ik zei: “ik wil het niet, neem het terug”. Maar deze man was er niet meer, hij was verdwenen. Ik keek rond en vroeg mij af: “Wat gebeurt hier?” Ik rende naar het einde van de straat en keek rond, maar er was niemand. Ik nam het boek, ging naar mijn kantoor en opende het en het was het evangelie van Mattheüs. En daar zegt Yeshua: “Als uw hand u doet zondigen, hak het af en als uw oog u doet zondigen, ruk het uit. Want het is beter voor u in deze wereld te lijden en het eeuwig leven te winnen.” Ik zei tot mijzelf: “Wow, Hij is zo radicaal, zo krachtig. Hij spreekt als mijn rabbi’s.” En toen zei ik tot mijzelf: “Hij was ook een rabbi. Yeshua was Joods, zijn discipelen waren Joods. Een groot deel van de wereld gelooft in Hem.” En toen zei ik: “Oké, ik ga het Nieuwe Testament lezen. “

Ik las het Nieuwe Testament. En al lezend kwam ik bij Mattheüs 21:7, daar zien we dat Yeshua op een ezel naar Jeruzalem kwam. En ik herinnerde mijn vraag van toen ik nog een kind was. En direct wist ik dat ik gelijk had dat Hij op een ezel naar Jeruzalem zou komen. Ik voelde de aanwezigheid van Yeshua in de kamer en verwelkomde Hem in mijn hart. Ik accepteerde Hem als mijn Heer en als de Messias van Israël. Ik geloof dat Hij deze zelfde dingen gaat doen met de zonen en dochters van Israël. En natuurlijk zijn deze dingen ook met mij gebeurd, dat mijn ogen zijn geopend. En ik vroeg Hem: “Hoe zit het met mijn broers en hoe zit het met mijn zusters, het Joodse volk?” Hij gaat het doen, Hij gaat de ogen van het verloren huis van Israël openen. Hij is de Messias. Hij is de Redder van de Wereld. Je hoeft geen christen te zijn om een volgeling van Yeshua te zijn. Je kunt Joods blijven en Hem volgen. Bedenk dat ook het Joodse onderwijs spreekt over de Messias. En als de Messias komt, zal Hij de profetieën en de feesten vervullen. Dan is het een groot feest.

Dit is wat er is gebeurd in mijn leven. Ik heb deze vreugde, omdat Hij alles wat ik ken van de Messias vervuld heeft. Als we kijken naar Pesach. Pesach spreekt over de Messias. Kijken we naar de tabernakel, dit spreekt over de Messias. Kijken we naar Sjavoeot, het Wekenfeest, het spreekt over de Messias. Alle feesten geven leven aan Yeshua, de Messias, de Redder van de wereld. Ik geloof nu zestien jaar in Yeshua en iedere dag van mijn leven is overwinnend en mooi. Ik nodig jullie uit om Hem te onderzoeken. Daag jezelf uit en onderzoek of Hij het is, de Messias en je zult verbaasd zijn over het resultaat.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.