Jack Sternberg, een Joodse dokter ontmoet de grote Geneesheer

Jack SternbergDe Joodse dokter Sternberg is een vooraanstaande Amerikaanse internist/oncoloog. Zijn geloof in de Messias geeft daar een bijzondere dimensie aan.

Gewoon omdat we Joods waren

Mijn ouders waren niet religieus. Toch gingen we op de Joodse feesten naar de conservatieve synagoge. Gewoon omdat we Joods waren.
 Daarom moest ik ook op mijn twaalfde Bar Mitswa doen.

Worsteling met het lijden

In mijn tienerjaren vroeg ik me af of God wel bestond. Bidden deed ik niet meer. Ik wilde graag levens redden, dus ging ik medicijnen studeren. Tijdens mijn studie worstelde ik met het lijden, waarmee ik geconfronteerd werd. Waarom treft het kwaad goede mensen?

Het gevoel iets te missen als dokter

Ik studeerde af en trouwde met Marilyn. Zij was ook Joods, met dezelfde normen en waarden. Tijdens mijn specialisatie oncologie zag ik nog meer lijden. Ik schakelde mijn emoties uit en werd een kundige, maar heel afstandelijke dokter. Eenmaal als specialist gevestigd, ging alles voor de wind. We genoten van alle luxe die we ons konden permitteren. Toch hadden we het gevoel iets te missen. Uiteindelijk gingen we op zoek naar iets ‘geestelijks’ (onze Joodse wortels). Marilyn stortte zich in het Joodse vrijwilligerswerk. Mij zat het dwars dat mensen zichzelf een goede Jood vonden op grond van wat ze deden. Ergens wist ik dat het ging om mijn relatie met God.

Wie bent U?

Ik was net begonnen met mijn specialisatie toen ik last kreeg van mijn rechteroog: een ontsteking van de oogzenuw. Ik kon blind worden. Mijn carrière stond op het spel. Ik was bang én boos op God. Ik schreeuwde het uit: “Wie bent U? Waarom doet U dit? Het kan niet dat U bestaat!”. . . Ik herstelde. Vanaf die tijd probeerden steeds meer patiënten mij over Jezus te vertellen. Ik legde uit dat ik Joods was en dat Joden niet in Jezus geloven.

Liefde voor Jezus

Een patiënt van begin derig, in het laatste stadium van borstkanker, leek meer begaan met mijn geestelijk welzijn dan met het feit dat ze stervend was. Zij vertrouwde Jezus. Ondanks haar verwoestende ziekte had ze Hem lief. Ik werd jaloers op dát geloof. Toen een Joodse collega me vertelde dat hij zijn Joodse identiteit en de God van Israël juist in de christelijke kerk had gevonden, intrigeerde me dat. Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn woede. Ik vroeg hem of we zijn kerk ook een keer konden bezoeken.

Het perspectief van de eeuwigheid

De preek ging over Psalm 73: een gelovige Jood, Asaf, die God vroeg waarom rechtvaardige mensen moesten lijden, terwijl slechte mensen in voorspoed leefden. Hoe wist die man dat ik worstelde met deze vragen? Bij het binnengaan van die kerk was ik een agnostische, atheïstische scepticus. Bij het uitgaan geloofde ik dat God bestond, dat Hij goed was en waardig om geprezen te worden. Wat moest ik doen om Hem terug in mijn leven te krijgen? Vanuit de Bijbel zag ik hoe God de zonde haatte, maar genadig was voor zondaars, die toegaven dat ze gezondigd hadden. Alléén Gods zoenoffer (Jezus !) kon de relatie met God herstellen.

Een stervende patiënte

We bleven de kerk wekelijks bezoeken en namen deel aan een introductiecursus. Het leek allemaal te kloppen. Toen Marilyn Jezus als haar Messias aannam moest ik toch even slikken. Was dit wel goed? Hoe ver was ik hierin? Een lieve oude patiënte van me lag op sterven. Toen ik haar onderzocht keek ze me ineens aan: “Dokter Sternberg, er is deze maand iets aan u veranderd. Wat is het?” Ik hoorde mezelf aan haar uitleggen dat ik in de Heere Jezus was gaan geloven als mijn Joodse Messias, Redder en Heer. Ze knikte eenvoudig en zei: “Dat dacht ik al”.

Bidden voor patiënten

Mijn geloof in de Heere Jezus heeft alles veranderd. Ik weet dat leven en dood niet in mijn handen liggen, maar in de handen van mijn God, Die volledig te vertrouwen is. De pijn en het lijden dat ik in mijn praktijk zie, wordt er niet minder door, maar ik kan nu voor mijn patiënten bidden, dat zij rust en vrede in Jezus mogen vinden. En zelfs voor mijn christelijke patiënten is het fijn om te weten dat zij een dokter hebben, die gelooft en met en voor hen kan bidden.