Joan Schumacher, ‘Hij heeft mij vrijgemaakt!’

Joan SchumacherHet is voor mij een voortdurende bron van vreugde dat ik deel uitmaak van de vervulling van de Wet. Jesjoea heeft de Wet vervuld en daardoor kan ik door bekering en geloof in Hem deel uit maken van die voltooiing. Ook al heb ik de eerste 32 jaar van mijn leven vele leugens gehoord over Jesjoea, toch bedekte de Heilige Geest mij en trok mij tot geloof. De wet overtuigde mij van zonde en liet mij zien hoe ik tekort schoot ten opzichte van Zijn morele perfectie. In goddelijke bedroefdheid bekeerde ik mij van mijn zonde tegen de almachtige God en stelde mijn geloof en vertrouwen op Jesjoea haMashiach, op zijn perfecte vervulling van de messiaanse profetie, op Zijn volbrachte werk aan het kruis en Zijn zegevierende opstanding.

Seculier opgegroeid

Als kind bezocht ik een conservatieve synagoge in een voorstad van Los Angeles. Ons gezin had een nominaal geloof en geen persoonlijke, respectvolle relatie met God. Ik ging een tijdje ieder weekend naar de zondagsschool en volgde een jaar lang lessen Hebreeuws. Mijn twee oudere broers deden bar mitswa, maar mijn zuster en ik deden geen bat mitswa. Hierna bezocht ons gezin nog zelden de diensten. Als tiener ging ik eens naar een bijeenkomst in de synagoge omdat ik op zoek was naar God, maar ik ervaarde Hem daar niet. Voor mijn ouders was de Bijbel niet een levend boek. Ook baden zij niet, op het opzeggen van een deel van de Seder Haggada gebeden na. Voor hen was Jesjoea op zijn hoogst een goede man, maar als een Jood in Hem zou gaan geloven zou dat verschrikkelijk zijn en dat zou maken dat hij niet Joods meer zou zijn. Het leek erop dat zij hem in verband brachten met verschrikkingen zoals de Holocaust. Ironisch gezien was zulk onheil juist tegen Jesjoea gericht, omdat ‘redding uit de Joden komt’. Het kwaad probeert altijd de Zoon van David te stoppen.

Uitroepen naar God

Ik herinner me hoe ik als kind soms dromen had over God, waarin Hij met zijn stem mij riep. Ik had echter zoveel leugens over Hem en Jesjoea gehoord, dat deze mij afhielden van mijn redding totdat ik volwassen was. Er was mij bijvoorbeeld verteld dat er geen erfzonde of persoonlijke zonde is en dat wanneer wij sterven, dat het einde is, zonder oordeel, hel of hemel. Soms werd mij verteld dat ‘goede’ mensen naar de hemel gaan, maar dat was natuurlijk een door mensen geschapen ‘hemel’. Als tiener en jong volwassene had ik een moeilijk leven. Toch beschermde God mij verschillende keren, onder meer tegen lichamelijk letsel. Uiteindelijk stortte ik op mijn 32ste emotioneel en fysiek in elkaar en bleef roepen om hulp. Op mijn manier riep ik het uit naar God en dit was niet de eerste keer dat ik Hem aanriep. Ik heb vaker tot Hem geschreven of gebeden. Rond mijn negenentwintigste vertelde ik Hem bijvoorbeeld dat Hij de eerste zou zijn in mijn leven. Dit was zonder dat ik het Eerste Gebod werkelijk begreep. Het was de Heilige Geest die in mij werkte.

Zijn grote liefde

Toen ik op mijn 32ste opnieuw in grote ellende verkeerde, ontmoette ik de vrouw van een voorganger die in alle rust over Hem tot mij sprak. Een van de dingen die zij vertelde was dat ik door Hem vrede kon hebben ondanks de omstandigheden. Dat was balsem voor mijn geest. Mijn hart veranderde en het leidde ertoe dat ik de Bijbel ging lezen en mij opende voor Hem. Het Woord werd levend. De Heilige Geest en het Woord onderwezen mij en leerden mij onder andere dat vrede een vrucht van redding is. Ik ging van Jesjoea houden en die liefde en dankbaarheid bleef zich verdiepen en uitbreiden. Ik moest echter leren dat Hij gestorven was voor mijn zonde, voor het feit dat ik Zijn wet had gebroken, mijn overtredingen tegenover Zijn volmaakte heiligheid. Toen begon ik echt Zijn onmetelijk grote, opofferende liefde voor mij te begrijpen en waarderen.

Vrij

Nadat ik gered was, wilde ik Zijn Wet gehoorzamen, niet als een religie, maar als een diepe dankbaarheid naar Hem, Die alleen perfecte, wonderbare liefde geeft. Jezus is inderdaad alles voor mij. Ik houd ervan in mijn leven te gehoorzamen aan de Grote Opdracht. Natuurlijk heb ik moeilijkheden en zegeningen in dit leven, maar zij verbleken naast Zijn liefde. Eeuwig trouw is Hij altijd met mij. Jesaja 43:1-3: “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland;”

Volledig Joods

Nu houd ik van Hem en ben ik geen slaaf meer van de wereld, behalve dat ik van de mensen in deze wereld hou en in het bijzonder van hun eeuwige zielen. Ik heb een groot verlangen dat iedereen gered wordt. Ik gebruik graag de Wet om het geweten van mensen te bereiken, zoals met mij en met mensen uit de Bijbel is gebeurd. Wanneer wij hierdoor overtuigd worden, zijn wij klaar voor de remedie van Genade! We moeten waakzaam zijn voor de leugens van de duivel, de wereld, het vlees en ons zelf. De waarheid is dat Jesjoea de vervulling is van de Joodse profetieën. Wanneer wij ons bekeren en in Hem geloven, worden wij als Jood compleet.