John Henry Brühl bestudeerde het boek Jesaja (1823-1893)

John Henry BruhlTot verdriet van vader en moeder Brühl is hun zoon John nooit rabbijn geworden. John koos voor het beroep van schoolmeester. Uiteindelijk kwamen zijn enorme talenkennis, liefde voor geschiedenis en wiskundetalent hem goed van pas toen hij zendeling werd.

Buitengewoon intelligent

Al vroeg merkten de orthodox Joodse ouders op dat John Henry buitengewoon intelligent was. Hij werd al heel jong naar school gestuurd in zijn geboorteplaats Poznan. Nog vóór zijn vijfde verjaardag presteerde de kleine Pool het meer dan de helft van de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) uit het Hebreeuws in het Duits te vertalen. Terwijl leeftijdgenootjes net begonnen aan het ABC, kwam John al onder de indruk van de verhandelingen die hij las over het leven van Christus.

De profetieën in Jesaja

Toen hij later samen met zijn vader regelmatig bij christenvrienden over de vloer kwam, kreeg hij steeds meer belangstelling voor de Evangeliën en de Nieuw Testamentische Handelingen, die hij daar kon lezen. Als tienjarige bestudeerde hij het boek Jesaja. Het 53ste hoofdstuk zette hem stil. Wat hij voorheen al aarzelend had vermoed, werd nu absolute zekerheid: ‘Jezus ís de beloofde Messias van Israël!’. Dat werd hem nóg duidelijker toen hij de Joodse commentaren op Jesaja ging lezen. Tevergeefs spanden de rabbi’s zich in om te bewijzen dat deze profetie niet van toepassing kon zijn op Jezus van Nazareth.

Overgave aan de Heere Jezus

Zijn groeiende overtuiging van deze waarheid deed John dan ook afzien van een studie om rabbijn te worden. De opleiding tot onderwijzer ging hem makkelijk af. Na het behalen van zijn diploma zocht meester Brühl werk in Amsterdam. Daar raakte hij in gesprek met zendelingen van de ‘London Jews’ Society’; Joodse mannen, die in Jesjoea de Messias hadden gevonden. Ook John kwam tot overgave aan de Heere Jezus. Op 23-jarige leeftijd werd de Joodse schoolmeester gedoopt. Hij verlangde naar meer onderwijs en vertrok naar Londen.

Velen komen tot geloof

Bij de afsluiting van zijn opleiding aan de bijbelschool van de ‘Society’, werd de jonge evangelist uitgezonden naar Bagdad (Irak). Vol vuur bracht hij aan Jood, moslim en heiden het evangelie. Ook op zijn reizen (1854-1864) door Perzië (Iran) en Koerdistan mocht hij velen van zijn Heiland vertellen. Een groot aantal kwam tot geloof. Ondanks de grote moeilijkheden en weerstand die Brühl ondervond op zijn reizen, bleef hij zijn Heere trouw. Of het nu in Bagdad, Londen, Jeruzalem, Lemberg (Lviv-Oekraïne) of Wenen was, overal werden harten aangeraakt door zijn prediking en kwamen honderden, waaronder veel Joden, tot geloof.
Tot zijn dood in 1893 stelde John Henry zijn uitzonderlijke intelligentie geheel in dienst van zijn Meester. Door zijn grote liefde voor zijn Heere mochten velen de Messias vinden.