Karl DeSouza, een Pakistaanse Jood vindt Jezus

“Zijn er dan Joden in Pakistan?”, is de reactie die ik gewoonlijk krijg, wanneer ik mensen vertel dat ik ben geboren in de Pakistaanse plaats Karachi. Mijn vader is katholiek, afkomstig uit Goa, een provincie in het westen van India. Mijn moeder stamt af van de Benei-Israel Joodse gemeenschap in India/Pakistan. We verhuisden naar Quebec in Canada toen ik ongeveer vier jaar oud was.

Op zoek naar de ‘ware religie’

Moeder zag zichzelf als Joods en ook al had ze hoge achting voor Jezus, ze is nooit ‘bekeerd’ tot het katholicisme. Mijn vader schreef mijn broer en mij in bij de zondagschool van een protestantse kerk, zodat we meer over de Bijbel zouden leren. Ook al was ik niet typisch Joods opgevoed, ik wist dat ik Joodse wortels had. Het werd vooral duidelijk toen wij onze familielieden in Israël bezochten. Als zestienjarige stopte ik echter het kerkbezoek om de ‘ware religie’ te vinden.
Tijdens mijn laatste jaar aan de universiteit zag ik een tv-programma dat zich richtte op profetie en de terugkomst van de Heere Jezus. De kijkers werden opgeroepen Jezus als hun Redder aan te nemen. Het werd onderwerp van een discussie met mijn vrienden en leidde ertoe dat één van hen me uitnodigde voor een kerkdienst. Ik ging mee, zij het met enige aarzeling. Ik hoorde liederen die spraken van hoop en zekerheid die God wil geven. Waarheden die ik niet kende. Ik raakte onder de indruk van de overtuiging waarmee deze mensen over hoop en zekerheid zongen.

Jezus, de Joodse Messias

De voorganger sprak over Abraham en het vastbinden van Izak in Genesis 22. Hij vergeleek dit met God, Die ons Zijn enige Zoon gaf als offer voor onze zonden. Het was alsof mijn geest geopend werd. Ik begreep het. Mijn lasten werden van mij afgenomen en ik had vrede. Plotseling wist ik dat alles wat tijdens deze dienst over Jezus gezegd werd, waar was! Mijn familie begreep niet wat er met mij gebeurde, maar zij zagen dat ik anders was.
Naarmate ik meer Bijbelstudies hoorde, verdiepte mijn inzicht. Vooral tijdens een preek over Jesaja 53 was het of ik de dingen verstond als nooit tevoren.
Het kennen van Jezus maakte mij meer enthousiast over mijn eigen Joodse erfgoed. Ik schreef mij in bij een Bijbelschool om mij voor te bereiden om God te dienen. Maar net voor mijn eerste semester werd mijn geloof in Jezus aangevochten door een ‘antimissionaire’ rabbijn, van wie ik Hebreeuwse les kreeg. Ik bad tot de God van Abraham, Izak en Jakob om mij de waarheid over Jezus te laten zien en me duidelijkheid te geven of het Nieuwe Testament werkelijk van Hem komt. God gaf antwoord op mijn gebed. Hij genas mijn geloof, bracht alle twijfels tot zwijgen door de bevestiging dat Jezus de Joodse Messias is en het Nieuwe Testament waar is.

Vergeving en een vaste hoop

Ik studeerde af aan de Concordia Universiteit in Montreal met een bachelor in Theoretische Natuurkunde en behaalde later mijn master in Theologie aan de Heritage Theologische Bijbelschool in Cambridge, Ontario in Canada.
Mijn hele familie heeft inmiddels de Messias aangenomen. God heeft me ook gezegend met een vrouw, Kristen, en drie kinderen, Elizabeth, Nathanaël en Abigail. Ik wil het Joodse volk en de hele wereld vertellen over de Messias Jezus en Zijn liefde. Hij heeft mij voor altijd veranderd. Ik weet dat ik vergeven ben en een vaste hoop heb om wat Jezus heeft gedaan.