Nathan Scharf, ‘Ik kwam tot Jezus als een zondaar’

Nathan ScharfNathan Scharf had een honger naar God die maar niet gestild werd. Ondanks de voorspoed in zijn leven raakt hij aan de drank. Op het dieptepunt voelt hij zich zo ellendig dat hij zelfmoord wil plegen. Dan komt een oude vraag naar boven: “Zou je Hem geen kans geven?” Hij vindt verlossing wanneer hij als een zondaar tot Jezus komt.

Joodse traditie

Ik ben opgevoed in de Joodse traditie en onderwezen in de Joodse wet. Mijn moeder en ik hielden erg veel van elkaar. Als ik uit school kwam en vroeg: “Moeder, waarom ben ik anders dan andere jongens? Waarom schelden ze mij uit en lachen ze om mij?”, dan nam mijn moeder mij in haar armen en troostte mij. Ze wist wat het betekende om vervolgd te worden, want ze kwam uit de getto’s van Rusland. Haar ouders zijn voor haar ogen vermoord toen ze dertien jaar oud was. Later moest zij hard werken en had het erg moeilijk. Maar ze zei tegen mij, dat eens de Messias zou komen om ons, de Joden, te verlossen. Daar leefde ze voor. Ze zei: “Nathan, als je op het eind van je krachten bent, moet je de Allerhoogste vragen om wijsheid”. Nu, ik was vaak op het eind van mijn krachten. Dan riep ik tot God om wijsheid, zoals mijn moeder mij geleerd had.

Onverhoorde gebeden

Op Jom Kippoer, Grote Verzoendag, bleven wij vierentwintig uur lang in de synagoge. Ik zat bij vader beneden en mijn moeder zat op het balkon. Naast mij wrong vader zijn handen en riep luid tot God om vergeving van zonden. Op het balkon hoorde ik de stem van mijn moeder boven die van de andere vrouwen. Na de vastendag vroeg moeder aan vader: “Vader, voel jij je wat beter?” “Nee, Rosa”, was dan zijn antwoord, “hetzelfde oude hartzeer is er nog”. Het was elk jaar hetzelfde en tenslotte wilde ik niets meer met de God van Abraham, Izak en Jakob te maken hebben. Hij hoorde immers niet naar de gebeden van hen die ik zo lief had.

Honger naar God

Toen ik ongeveer negentien jaar was, ontmoette ik Mary. Ze was geen Jodin en ging op zondag naar de kerk. Ik begreep al gauw dat als ik dan bij haar wilde zijn, ik ook naar de kerk moest gaan.
Ik herinner mij dat ik als jongetje van acht jaar eens op de stoep van een kerk zat. Binnen zong men “het ruwhouten kruis”. Er was iets in het lied dat indruk maakte op mijn kinderhart. Ik luisterde met mijn oor tegen de deur. Even later kwam er een man naar buiten. Hij keek me aan en zei: “De synagoge is deze straat uit en dan rechts afslaan”.
De onbewuste honger naar God werd toen niet bevredigd en ze werd het evenmin toen ik met Mary naar de kerk ging. Zij was een trouwe kerkgangster, onderwijzeres op de zondagsschool, zong in het koor, maar kende de Here Jezus niet als haar persoonlijke Verlosser.

Zou je Hem geen kans geven?

Toen kwam er een jongeman in het leven van Mary en mij. Zijn naam was Johnny. Hij was slechts zestien jaar oud, maar was een echte wedergeboren christen. Hij sprak met ons over Jezus tot wij het bijna beu werden. Soms sloeg hij zijn arm om mij heen en zei: “Nathan, Jezus heeft je lief. Zou je Hem geen kans geven?”

Verslaafd aan de drank

Mary en ik trouwden. Ik was een zaak begonnen en God gaf me voorspoed. Maar toen kwam de dag dat ik mijn eerste glas jenever dronk. Ondanks mijn liefde voor Mary en onze drie kinderen, kwam van het ene glas het andere en kon ik de drank niet meer laten staan. Ik probeerde van alles om met die verslaving te breken, maar niets hielp. Ik ging zelfs naar onze rabbi, die mij antwoordde: “Nathan, het wordt tijd dat je ook mee helpt in de synagoge. leder moet zijn steentje bijdragen.” Hij hield van me, maar meer kon hij mij niet aanbieden.
Mijn vrouw vond het verschrikkelijk. In haar wanhoop begon ze te bidden met heel haar hart. Zij begon zich te realiseren, dat ze wel kerklid was, maar geen christen. De Heer was haar genadig. Na verloop van tijd kwam ze tot geloof in Jezus als haar persoonlijke Verlosser.

Misleiding en wanhoop

Ik zal nooit vergeten, dat ik een boekje las, volgens welk je dagelijks vijf keer de woorden “denk goed“, doe goed”, “wees goed” en “ik ben goed” moest herhalen. Toen ik dat laatste las, gooide ik het boekje in de prullenmand. Het was de grootste leugen, die ik ooit gelezen had. Ik wist dat ik dezelfde vuile zondaar was, als de dag tevoren.
Ik werd hoe langer hoe wanhopiger. Ik was 34 jaar en had een bloeiende zaak. Maar in december 1946 stond ik in een hotelkamer met een revolver in de hand. Het was alsof de duivel tegen mij zei: “Mary en de kinderen zullen je spoedig vergeten zijn. Maak er een eind aan. Haal de trekker over”.

Verlossing

Toen kwam van heel diep binnenin mij de gedachte naar boven: “Nathan je hebt alles geprobeerd en het mislukte. Waarom geef je Jezus geen kans?”
Op 5 januari 1947 gebeurde het dat ik een kerk binnen stapte. De spreker van die morgen was lang en mager en zijn kleren waren afgedragen. Maar zijn gezicht straalde. Hij leek de gelukkigste man die ik ooit gezien had. Aan het eind van zijn toespraak nodigde hij de mensen uit naar voren te komen en hun hart aan de Heer te geven. Het was alsof ik uit mijn bank werd getild. Ik liep in een drafje naar voren. Wat ik zei was: “In de Naam van de God van Abraham, Izak en Jakob. Als Jezus iets voor mij kan doen, laat Hij het dan maar doen.” Ik kwam tot Jezus als een zondaar en ik werd door Hem behandeld als een zondaar. Ik werd verlost.

Wie vertelt het hen?

De volgende dag stond ik op straat voor mijn eigen winkel en hield de mensen aan, niet om zaken te doen, maar om hen te vertellen van Jezus. Ik kon het gewoon niet voor me houden! De bedienden in mijn winkel schudden hun hoofd. De één was katholiek en de andere methodist. Ze vonden dat ik te ver ging. Maar wie moet de mensen van de Here Jezus vertellen, wie anders dan de verloste kinderen van God?