Rabbijn Loren Jacobs, ‘Jezus heeft mij koosjer gemaakt’

Als student ervoer rabbijn Loren Jacobs dat er iets aan het Judaïsme, waar hij mee opgegroeid was, ontbrak. Hij gaat de Bijbel lezen, te beginnen bij het Nieuwe Testament. Al lezend en biddend ontdekt hij dat Jezus werkelijk de Joodse Messias is. Bekijk dit getuigenis: “Jezus heeft mij koosjer gemaakt”.
Ondertiteling van youtube video

Koosjer. Koosjer betekent geschikt, rein, in orde bij God, aanvaardbaar voor God. Als kind uit een Joods gezin had ik nooit gedacht dat ik ooit zou kunnen zeggen dat Jezus me koosjer heeft gemaakt. Maar weet je, dat heeft Hij gedaan. Jezus is de Messias. Hij is het meest Joods van alle Joden en geloven in de Joodse Messias, Jezus, is het meest koosjer wat een Jood kan doen.

Koosjer? Niet zo erg. Voordat ik tot het inzicht kwam dat Jezus de Messias is, miste ik iets in mijn Joodse identiteit. Ik voelde me ver verwijderd van God en geestelijk leeg. Ik groeide op in een Joods gezin in de buurt van Chicago en zoals de meeste Joodse mensen ging ik naar de synagoge toen ik jong was. Ik leerde over mijn Joodse geschiedenis, cultuur en traditie. En het was mooi, maar ik bemerkte dat er geestelijk iets miste, een soort leegte. Ik deed mijn Bar Mitswa toen ik dertien was en ik ging daarna nog zo’n twee jaar. Maar het Judaïsme dat ik leerde had geen antwoord op de grote vragen die ik had: Wat is de zin van het leven? Waarom zijn we hier? Is er niets meer na de dood? Daarom ging ik op zoek in andere gebieden zoals filosofie, psychologie, oosterse filosofie. In mijn eerste jaar aan de universiteit kreeg God mij echter te pakken.

Ik studeerde filosofie en één van mijn cursussen was het bestuderen van enkele bewijzen voor het bestaan van God. Dus lazen we het grootste deel van het semester de klassieke argumenten voor het bestaan van God. En aan het eind van het semester was ik ervan overtuigd dat God bestond. Voor het eerst begon ik in mijn eentje de Bijbel te lezen en ik begon het Nieuwe Testament te lezen. Ik voelde me aangetrokken tot deze jonge Joodse Rabbi, Jezus en Zijn geweldige wonderen en Zijn ongeëvenaarde onderwijs en Zijn hoge ethiek, zoals in de Bergrede. Tegelijkertijd ontdekte ik dat er profetieën waren in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Schrift, mijn Joodse Bijbel, die ik tot die tijd helemaal niet kende. En ik begon deze Messiaanse profetieën te lezen, zoals Jesaja 53. Dit bijzondere hoofdstuk gaat over de komst van de Messias, maar Hij zou nederig en bescheiden komen en Hij zou lijden en worden afgewezen.

Terwijl ik de Bijbel bleef lezen en bleef bidden, werd het me heel erg duidelijk in korte tijd, in zo’n tien dagen, dat Jezus echt de Joodse Messias was en de Redder van de wereld. Dat Hij zo’n tweeduizend jaar geleden naar deze wereld kwam, een zondeloos leven leidde, stierf aan een kruis als verzoening voor de wereld, opstond uit de dood en terugkeerde naar de rechterhand van God de Vader in de hemel en terug zou komen op aarde, naar Israël, naar Jeruzalem om te regeren over Israël en de volken. Jezus leerde dat Hij kwam om te vervullen en ons als Joodse volk te volmaken, ons koosjer te maken, niet om onze identiteit aan de kant te zetten. Jezus Zelf was en is een Jood, Hij is de Koning van de Joden, de apostelen, zijn volgelingen waren Joodse mannen. Het Nieuwe Testament is door Joodse mannen geschreven en als een Jood de Koning van de Joden volgt, is dat het meest Joods wat een Jood kan doen. Het doet er niet toe wat mensen zeggen, die zijn feilbaar. Het doet er niet toe wat leiders van de gemeenschap zeggen. Het gaat erom wat God zegt, wat de waarheid is. En de waarheid is dat Jezus de Messias is, de Koning van de Joden en dat Hij ons kan vervullen en onze Joodse identiteit kan volmaken. Jezus kan en moet ons koosjer maken.

Mijn verhaal in twee woorden: koosjer, koosjer.