Ridley Hayim Herschell, ‘Zalig zijn die treuren’ (1807-1864)

Ridley HerschellEen pakpapiertje kan je leven totaal veranderen. Dat ondervond Ridley Hayim Herschell aan den lijve. Op het papiertje stond “Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden”.

Aanpassen aan de wereld

Herschell, geboren in 1807, kreeg in Poznan (Polen) een streng orthodox Joodse opvoeding. Net veertien jaar oud was hij al in de leer om rabbijn te worden. Het was hem ernst met grote eerbied de Schrift te bestuderen. Met vrees en beven voor de Rechtvaardige putte hij zich uit in bidden en boete doen. Nachten bracht hij wakend door om de Talmoed te bestuderen. Hele hoofdstukken van de Tenach leerde hij uit het hoofd.
Tot een Poolse vriend een ommekeer in zijn godsdienstige ijver bracht. Deze daagde hem uit om zijn blikveld eens te verruimen. Met dezelfde ijver stortte Hayim zich nu op de studie van het Duits en de wereldse literatuur. Steeds meer paste hij zich aan aan de levensstijl van zijn niet-Joodse medestudenten. Alléén als hij op straat voor ‘Jood’ werd uitgemaakt, dacht hij aan zijn wortels.

Zalig zijn die treuren

Radicaal werd Herschell stilgezet toen zijn geliefde moeder overleed. In rouw gedompeld begon zijn geweten te spreken. Tot inkeer gekomen besloot Hayim één dag per week te gaan vasten en weer ijverig zijn gebeden op te zeggen. Maar dat alles kon zijn geweten niet sussen. In wanhoop schreeuwde hij het uit: “O God! Ik heb niemand om mij te helpen en tot U durf ik niet te naderen. Ik ben schuldig! Help mij toch, om wille van mijn vader Abraham. Wees mij genadig!”
Van God kreeg Ridley Hayim niet direct antwoord, maar van zijn vrolijke studentenvrienden wél. Hun advies was: “Ga naar het theater, zoek amusement en veel afleiding”. Maar zijn ziel vond geen rust. God liet hem niet los.
In een winkel waar hij op een keer iets kocht, was het gebruikelijk de aankopen te verpakken in een stuk krant of een pagina van een oud boek. Herschells aankoop werd gewikkeld in een bladzijde uit de Bijbel! Op weg naar huis vielen zijn ogen op de tekst: “Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden”. Hij las verder in… de Bergrede.

Onder de indruk van Jezus de Messias

Herschells nieuwsgierigheid was gewekt. Uit welk boek zou deze bladzijde gescheurd zijn? Hij had géén idee. Enkele dagen later zag hij bij kennissen een boek op tafel liggen. Hij sloeg het open en las “… zalig zijn zij die treuren …”. Hij had een Nieuw Testament in handen, een ‘heidens boek’. Toch overwon hij zijn weerstand en las het van a tot z. Gaandeweg raakte hij diep onder de indruk van de Persoon Jezus Christus. Tot tranen toe bewogen las hij van de kruisiging, al besefte hij toen nog niet dat de Heere Jezus ook voor zijn zonden gestorven was.
Gesprekken met ds. Henry Calbone Ridley openden zijn ogen en op 14 april 1830 liet Herschell zich dopen. Uit dankbaarheid nam hij de naam Ridley aan.
Herschell is niet oud geworden, maar de jaren die God hem gaf heeft hij intensief gebruikt. Velen mochten door zijn prediking de Messias vinden.