Rose Warmer brengt Gods Woord in Auschwitz

Rose WarmerVoordat de Holocaust begint, vindt de Joodse Rose Warmer haar Messias. Wanneer haar volksgenoten worden gedeporteerd, voelt zij een verlangen om met hen mee te gaan. Ze geeft zich over, wordt getransporteerd naar Auschwitz en brengt daar Gods Woord.

Groeiend antisemitisme

Rose werd geboren in een welvarend Joods gezin in Hongarije. Ze studeerde kunst, muziek en dans en leidde een zwervend kunstenaarsbestaan in Wenen en Boedapest. Vanaf de jaren 30, toen het nazisme in Duitsland opkwam, nam het antisemitisme met de dag toe. Joden moesten de Davidsster dragen, hoogopgeleiden werden ontslagen om vervolgens als schoonmaker of vuilnisman misschien nog ergens aan de bak te kunnen komen.

Traumatische ervaringen

Als het bericht komt dat de broer van Rose in Tsjecho-Slowakije naar een concentratiekamp is weggevoerd, is dat een enorme schok. Hoewel het gezin zich nog nauwelijks een concentratiekamp kan voorstellen, hebben ze er al wel verschrikkelijke verhalen over gehoord. Voor de vader van Rose wordt de spanning te veel. Hij overlijdt aan een hartaanval.
Zijn plotselinge dood is voor Rose een traumatische ervaring. In haar verdriet en haar vragen over het hiernamaals, komt ze op advies van haar man in het spiritisme terecht. Ze vindt echter geen troost, maar wordt nu gekweld door boze geesten. En alsof dat nog niet erg genoeg is, wordt ze vernederd door haar man die haar openlijk ontrouw wordt.

Troost zoeken

Rouwend om haar overleden vader, zoekt Rose troost in haar Joodse Bijbel. Ze leest veel in Job en in de Psalmen, maar kan er geen touw aan vastknopen. Ze verlangt naar mensen die met haar over de betekenis van de Bijbel kunnen spreken. Als ze hoort over een kerk bij haar in de buurt, waar wekelijks Bijbelstudies worden gehouden, is haar besluit snel genomen. Ze gaat erheen en wordt onmiddellijk gegrepen door de boodschap van de Amerikaans Joodse evangelist, de heer Miller. Hij spreekt over de Joodse Messias! Maar ze was toch op een christelijke bijeenkomst? En hier sprak iemand over de Messias van de Joden! Hij legt uit hoe de profetieën van het Oude Testament hun vervulling vonden in Jezus van Nazareth. Na de samenkomst bestookt Rose hem met talloze vragen. Ze wordt door het echtpaar Miller uitgenodigd om samen met hen regelmatig over de Bijbel te komen praten.

Vervuld met blijdschap

Tijdens die bezoeken stelt Rose al haar vragen om vervolgens de verkregen antwoorden thuis in haar Bijbel na te gaan. Eenmaal bij het evangelie van Johannes aangekomen, is het zover. Rose geeft haar hart volledig aan de Heere Jezus Christus, haar Messias. Haar, in eigen ogen waardeloze, leven vertrouwt ze Hem toe. Ze wordt opnieuw geboren en raakt vervuld met diepe blijdschap!
Dolblij vertelt ze de familie Miller: “Ik ben nu een schaap in de kudde van de Goede Herder”. Ze kan het goede nieuws niet voor zichzelf houden en begint haar Joodse broers en zussen over de Messias van Israël te vertellen. “Jullie moeten maar meer stoelen voor de kerk kopen”, vertelt ze de Millers, “want ik ga het goede nieuws aan iedereen doorvertellen!” Terwijl de situatie in Hongarije steeds dreigender wordt, verspreidt Rose in ijltempo het Evangelie. De Joden zijn inmiddels wanhopig.

Gods Woord in Auschwitz

Uiteindelijk wordt Hongarije door Hitler bezet en begint in mei 1944 de deportatie van Hongaarse Joden. In eerste instantie vindt Rose een schuilplaats. Maar ze ziet vrienden en buren aan wie ze het Evangelie had verteld, bijeengedreven en weggereden worden. Wie zal hen over de Messias, de Hoop van Israël vertellen? Ze verlangt er naar met hen mee te gaan.
Rose weet echter dat als haar verlangen niet van God komt, ze nooit staande zal kunnen blijven in de verschrikkingen die haar dan te wachten staan. Na intensief gebed bemerkt ze dat ze zich alleen maar meer gedrongen voelt om zich bij haar volk te voegen. Het is geen gril, maar de wil van God. Ze geeft zich over in de handen van SS-officieren en wordt naar het concentratiekamp in Auschwitz getransporteerd.
Te midden van de ellende, het urenlange appel in de bittere kou, voortdurende mishandeling en zweepslagen, blijft Rose Gods vrede en nabijheid in haar hart voelen. Ze is niet bang voor de dood. Voor haar betekent sterven oog in oog met haar geliefde Heiland staan! Rose maakt van elke gelegenheid gebruik om te getuigen van de Joodse Messias, Die stierf om mensen van zonde en dood te redden en eeuwig leven te geven.

Naar Israël

Rose weet op wonderlijke wijze aan de gaskamers te ontkomen. Na de bevrijding de ernstig verzwakte Rose langzaam in de veilige omgeving van haar zusters huis in Tsjecho-Slowakije. Tegelijkertijd voelt ze zich gedrongen om haar lotgenoten die ook de gruwelen van de Holocaust hebben overleefd op te zoeken. Te midden van de armoede die ze onder hen aantreft, voorziet de Heere in alles wat ze nodig heeft om hen terzijde te staan: voedselpakketten, kleding en dozen vol Hebreeuwse Nieuwe Testamenten. Uiteindelijk krijgt ze zelfs een appartement. Daar biedt Rose gastvrijheid aan iedereen die de Heere op haar pad brengt, waaronder veel Joodse Holocaustoverlevenden.
Niet lang na de communistische machtsovername in Tsjecho-Slowakije, bekruipt Rose het gevoel dat ze steeds meer in een net verstrikt raakt. Het verspreiden van christelijke lectuur wordt verboden. Wanneer ze veel Joden om haar heen naar Israël ziet vertrekken, krijgt ze een diep verlangen om met hen mee te gaan. Gedreven door de overtuiging dat God haar roept, reist Rose in augustus 1950 naar Israël. Door het hele land deelt ze het Woord des Levens uit in onder andere nieuw opgerichte scholen en kibboetsen en wordt daar velen tot zegen.

Lees de indrukwekkende biografie over haar leven:
Grant, Myrna, Rose’s Journey: A Christian in the Holocaust, Hope Publishing House, 2010.