Howard Morgan, sex, drugs & rock ‘n’ roll, maar zonder vrede en vreugde

Howard MorganMijn naam is Howard Morgan, ik leefde een leven van Sex, drugs & rock ‘n’ roll, maar ik had geen vrede en vreugde! Die dingen namen me volledig in beslag, terwijl ik op mijn vrienden wachtte. Ik vroeg me af wat ze voor vandaag hadden. Het cafetaria van het Hunter College gonsde van de opwinding, omdat het bijna vakantie was. Plotseling werd ik door twee vreemdelingen benaderd. Een van hen vroeg “Kunnen we met je praten?”.

Gesprek over Jezus

“Natuurlijk”, zei ik, “Ik praat met iedereen over alles”. Ik had geen idee dat mijn openheid mijn leven compleet zou veranderen. Ik wist niet dat mijn antwoord een deur zou openen, waarvan ik niet eens wist dat die bestond. “Ik wil met je over Jezus praten”, zei hij. “Tuurlijk, ga je gang. Vertel me over Jezus”. Ik stond immers open voor al het spirituele.

Ergens tijdens ons gesprek probeerde ik mijn leven tot op dat moment te beoordelen. Ik ben geboren in een typisch modern Joods gezin. We hielden ons aan veel tradities, waaronder een koosjer huishouden. We waren niet al te religieus en bezochten de synagoge alleen bij de Grote Feesten en hielden ieder jaar een Seider maaltijd voor Pesach. Op mijn dertiende had ik traditiegetrouw mijn ‘Bar Mitswa

Sport en vrouwen

Mijn kinder- en tienertijd draaide om school, sport en meisjes. Het was best aangenaam, met de normale puberproblemen, maar zonder traumatische gebeurtenissen. Toen ik zeventien was werden mijn vrienden en ik hippies en hedonisten. Wij waren alleen geïnteresseerd in vrouwen en high worden. Tijdens mijn laatste jaar op het Hunter College in New York City, was ik continu bezig in hogere sferen te geraken, maar langzaamaan begon ik mij te realiseren dat mijn leven in feite bergafwaarts ging. Ik had echter niet de kracht om het te stoppen. Daarbij, waarheen zou ik kunnen gaan – niemand had een betere weg.

Ik wist dat Jezus de waarheid was

Met dit perspectief in mijn achterhoofd voerde ik ons gesprek. Terwijl wij ons gesprek vervolgden, wist ik dat wat ik hoorde over Jezus de waarheid was. Ik voelde Gods Geest om ons heen en een verontrustend beeld kwam op in mijn gedachten. Ik zag mijzelf als een man, verdrinkend in een wijde oceaan en vlak langs mij voer een grote oceaanboot. De kapitein van het schip riep naar mij vanaf de boeg, “Howie, ik zal een reddingsboei naar je gooien en je redden. Maar als je deze niet vastgrijpt, ben ik niet verantwoordelijk voor wat er hierna met je zal gebeuren.” Dit beeld overweldigde mij volledig. Ik wist dat God tot mij sprak en dat ik een keuze moest maken.

Gebed

Ik kreeg een klein boekje, waarin op de laatste pagina een gebed stond. Later, toen ik alleen in de metro zat, begon een kleine, innerlijke stem te spreken. “Howie, lees het gebed. Lees het gebed nu!” Zeer indringend en volhardend, herhaalde de stem deze boodschap heel wat keren. “Ok” fluisterde ik tot de stem, ” Ik zal het gebed lezen.” Ik nam het boekje uit mijn achterzak en las een gebed dat leek op het volgende: “Heer Jezus, ik heb U nodig. Dank u dat u aan het kruis gestorven bent voor mijn zonden. Ik open de deur van mijn leven en ontvang U als mijn redder en Heer. Dank u dat u mijn zonden vergeeft en mij eeuwig leven geeft. Neem de leiding over mijn leven. Maak mij de persoon die U wilt dat ik ben.”

Vrede en vreugde

Op het moment dat ik mijn gebed beëindigde, ontstond er een explosie van licht in mijn binnenste. Ik kon het daadwerkelijk zien in mijzelf. Ik voelde en zag duistere machten mijn lichaam verlaten. Een enorme overweldigende golf van vrede en vreugde overstroomde mijn wezen tegelijk met een fantastisch gevoel van welbevinden. Ik wist dat ik God had aangeraakt, dat Hij echt is en dat Jezus leeft! De volgende ochtend bleef dat gevoel van welbevinden. Het leek op geen enkele wijze op de hoogten die door drugs werden bereikt, die me altijd achterlieten met een afschuwelijk gevoel. Dit bewustzijn verdween niet, maar bleef moeiteloos door mij heen stromen. Voor de eerste keer in jaren had ik tegelijkertijd een verstand en een blij hart. Ja, echt een hart vol van vreugde! Gedurende de volgende weken en maanden, werd ik geplaagd door vele twijfels en vragen over verschillende onderwerpen, waar ik daarvoor zelfs nooit over had nagedacht (God, de Bijbel, Hemel en Hel, Jodendom, Traditie, Israël, Christendom, Jezus, Kerk, etc), maar mijn hart was voortdurend gevuld met grote vrede en vreugde. Veel mensen spotten met mij en verwierpen mijn getuigenis, maar dat kon het gevoel van vrede en vreugde diep in mij niet wegnemen. Ik realiseerde me dat dit het leven van God was dat in mij stroomde, dat Hij met mij was. Het enige wat ik moest doen was het opvolgen van de aansporing in de Bijbel om te vertrouwen en te gehoorzamen. Hij zou zorgen voor de rest. En dat heeft Hij inderdaad gedaan!!!

God blijft trouw

In goede en slechte tijden, moeilijke en makkelijke periodes, heeft de grote vrede en vreugde van God mij nooit verlaten. Hij heeft mij over verschillende paden geleid en me in Zijn werk gebracht als een internationaal Bijbelleraar. Hij heeft mij op bovennatuurlijke wijze mijn vrouw Janet gestuurd en gaf ons drie mooie dochters.

Jezus zal je leven veranderen als jij dit oprecht verlangt. Jij moet berouw hebben, je afkeren van alle zonden waarvan je je bewust bent, je naar Jezus keren en Hem vertrouwen en volgen. Dan zal ook jij een nieuwe geest en een nieuw leven vinden. Bid het gebed net zoals ik deed! Je hebt dan misschien niet dezelfde ervaring als ik had in het begin, maar Jezus zal zichzelf openbaren aan jou, je vergeven en je de gave van de Heilige Geest geven!